Website Banner
 
 
     
 
 
     
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
     
 
Tel : 081-558-3735
 
     
     
 
สั่งพิมพ์/Print
     
      บริการกำจัดปลวกด้วยสมุนไพร  
     
 
เอ็กเทอร์ร่า ระบบสถานีดักจับและเหยื่อล่อปลวก
 
EXTERRA คืออะไร
  • ระบบที่กำจัดปลวกตายยกรัง
  • ระบบดักจับปลวกรังใหม่ก่อนเข้าบ้าน
  • ระบบกำจัดปลวกที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
  • ระบบที่ติดตามผลได้ชัดเจน
 
     
  การทำงานของ EXTERRA
เป็นเพียงระบบเดียวที่สร้างแนวดัก จับปลวกได้อย่างสมบูรณ์รอบตัวอาคารและ บ้านคุณ โดยมีโฟกัส (Focus) ซึ่งเป็นตัว ดึงดูดปลวกเข้ามาภายในสถานี
 
     
 
 
     
  Focus คืออะไร
โฟกัสมาจากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษ เป็นอาหารเม็ดทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ใน ดินเพื่อผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Co2) ออกมา จากผลการวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่า Co2 เป็นตัวดึงดูดปลวกจะเป็นตัวนำปลวกให้เข้าไปสู่กล่องเหยื่อเอ็กซ์เทอร์ร่า ที่ฝังอยู่ในดินแทนที่ปลวกจะมุ่งไปสู่บ้านคน
 
     
 
ปริมาณการใช้ Focus ดึงดูดปลวก
สถานีอินกราวน์ ( In-ground Station: สถานีในดิน ) ใช้ช้อนตวงตัก Focus จำนวน 1½ ช้อนตวง ลงในหลุม แล้ววางสถานีลงในดิน
สถานีอินคอนกรีต ( In-concrete Station: สถานีในคอนกรีต ) ใช้ช้อนตวงตัก Focus จำนวน ¾ ช้อนตวง ลงในหลุม แล้วปิดด้วยฝาปิดบนคอนกรีต
 
     
     
  การติดตั้งสถานีอินกราวน์ ( In-ground Station: สถานีในดิน )  
 
 
 
  อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่
 - แผ่นไม้ ที่เรียกว่า ทิมเบอร์ (Timber)
 - โฟกัส (Focus)
 - อุปกรณ์สำหรับปิดฝา
 - ริเควี่ยม
 
     
  การติดตั้งสถานี จะติดตั้งทุก 4 เมตร รอบอาคารตามแนวชายคา
การติดตั้งสถานีอินกราวน์มีขั้นตอนดังนี้
 
     
 
     
 
     
  1. ใช้ออกเกอร์ ( Auger ) ขุดหลุมกว้าง 10 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร
2. เติมโฟกัสจำนวน 1½ ช้อนตวง ลงในหลุม แล้ววางสถานี ลงไปในดิน ภายในสถานีจะใส่เหยื่อไม้ทิมเบอร์
    จำนวน 6 ชิ้นลงไป ซึ่งเหยื่อไม้ทำมาจากไม้ยูคาลิปตัสที่มาจาก ประเทศออสเตรเลีย
3. หลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่า มีปลวกเข้ากินเหยื่อในสถานี ให้เติมเหยื่อริเควี่ยมลงไป แล้วปิดฝา
 
     
     
  การติดตั้งสถานีอินคอนกรีตมีขั้นตอนดังนี้  
 
 
 
       
 
     
  1. ใช้กระบอกเจาะขนาด 3 นิ้ว เจาะรูให้ทะลุคอนกรีต เป็นช่อง ขนาด 76-88 มิลลิเมตร (ไม่ควรเจาะคอนกรีตที่
    หนาเกิน 50 เซนติเมตร)
2. เติมโฟกัสจำนวน ¾ ช้อนตวง ลงในหลุม ภายในสถานีจะใส่เหยื่อไม้ทิมเบอร์ลงไป จำนวน 4 ชิ้น
3. หลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่ามีปลวกเข้ากินเหยื่อในสถานี ให้เติมเหยื่อริเควี่ยมลงไปแล้วปิดฝา การปิดฝา
    ไม่ควรปิดแน่นมาก เพราะจะทำให้ยางภายในเสียหาย
 
     
     
  สถานีเหนือพื้นดินหรืออะโบฟกราวน์ ( Above-ground Station)  
 
 
 
  • ติดตั้งได้เฉพาะตำแหน่งที่เจอตัวปลวกเท่านั้น
• ควรจะติดตั้งอย่างน้อย 2-3 ตำแหน่ง ไม่ควรติดตั้งเพียงแค่ตำแหน่งเดียว
• ต้องใช้ความชำนาญ
• งานแต่ละงานย่อมแตกต่าง
• ขึ้นอยู่กับการจัดการเวลา
 
     
  การติดตั้งสถานีเหนือพื้นดินหรืออะโบฟกราวน์ มีขั้นตอนดังนี้  
 
     
 
     
  สามารถติดตั้งได้เฉพาะตำแหน่งที่มี ปลวกเท่านั้น ตัดสถานีเป็นช่องตามรูป เป็นทางเข้ามาของปลวก ใช้เทปกาวหรืออะคิลิก (Acrylic)ติดกับผนัง แล้วเติมเหยื่อริเควี่ยมลงไปในสถานี  
     
     
  ริเควี่ยม ( Requiem ) คืออะไร
เป็นเหยื่อพิษที่ปลวกชอบกิน ในริเควี่ยมจะประกอบไปด้วย คลอฟลูอะซูรอน 0.1% ( 1g/kg) และ IRG (Insect Growth Regulator: อินเซ็ค โกรท เรกูเลเตอร์ ) ซึ่งเป็นสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของปลวก หรือทำให้ปลวกเป็นหมัน ไม่สามารถลอกคราบได้
 
     
  ข้อมูลความปลอดภัย ( MSDS )
ความเป็นพิษ : เป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดว่าไม่มีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
• ไม่พบอาการผิดปกติจากการทดสอบในด้านการสืบพันธุ์
• ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง(การกลายพันธุ์ , การเปลี่ยนแปลงโครโมโซมและดีเอ็นเอ)
• การศึกษาผลกระทบของ Chlorfluazuron ใน Dose ที่เข้มข้นไม่พบอาการผิดปกติแต่อย่างใด
  (ระบบประสาทส่วนกลาง , ระบบหายใจ , ความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ)
 
     
  ทำไมริเควี่ยมจึงมีความปลอดภัยสูง
มีความเป็นพิษที่เฉพาะเจาะจงต่อแมลงเท่านั้น
• แมลงเท่านั้นที่มีโครงกระดูกอยู่นอกลำตัว : เป็นสารประกอบจำพวกไคติน
• ในขั้นตอนการเจริญเติบโตแมลงจำเป็นต้องสลัดคราบเก่าทิ้ง
• ริเควี่ยมจะไปยับยั้งการสร้างโครงกระดูกภายนอกชั้นใหม่ ซึ่งจะทำให้ผิวเปราะบางและแตกง่ายและทำให้ปลวกตาย
 
     
  ริเควี่ยมฆ่าได้ทุกระยะการเติบโต
ระยะที่ 1 : ไข่จะไม่ฟัก ปลวกงานจะถูกทำลายลง ตัวอ่อนระยะแรกตาย ปลวกทหารตาย และปลวกสืบพันธุ์จะตายในที่สุด
ระยะที่ 2 : ปลวกจะหยุดกินอาหาร และเยื่อบุผนังลำไส้จะผิดปกติ การออกฤทธิ์ช้า ไม่เข็ดขยาดเหยื่อ\และจะไม่สร้างความต้านทาน
 
     
  การเก็บรักษาริเควี่ยม
- เก็บให้ห่างจากสารเคมีชนิดอื่น เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนได้
- เก็บภายในพื้นที่เย็นและแห้ง
- เก็บในที่ไม่ก่อให้เกิดการระเบิด
 
     
     
  1. การผสมริเควี่ยม : จะคำนึงถึง ความสะอาดมากที่สุด  
 
       
 
     
  2. อัตราส่วนผสมริเควี่ยม  
 
ชนิดสถานี
รูปแบบการผสม
น้ำหนักของ
ริเควี่ยม (แห้ง)
ปริมาณริเควี่ยม
ปริมาณน้ำ
น้ำหนักเปียก
ทั้งหมด
ในดิน
ปกติ
250 กรัม
1,000 มิลลิลิตร
1,500 มิลลิลิตร
1,750 กรัม
เปียก
250 กรัม
1,000 มิลลิลิตร
1,750 มิลลิลิตร
2,000 มิลลิลิตร
บนดิน
ปกติ
140 กรัม
560 มิลลิลิตร
850 มิลลิลิตร
990 กรัม
เปียก
140 กรัม
560 มิลลิลิตร
1,000 มิลลิลิตร
1,140 มิลลิลิตร
 
     
     
  การใส่ริเควี่ยม  
 
 
 
    สถานีอินกราวน์
( In-ground Station: สถานีในดิน )
         
    สถานีอินคอนกรีต
(In-concrete Station: สถานีในคอนกรีต)
         
     
 
     
     
  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปลวกที่กินริเควี่ยม   
 
  • เคลื่อนไหวช้า
• ซึม
• ไม่ทำงานตามปกติ
• ส่วนมากจะพบในปลวกงาน
• มีสีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
• ประมาณ 4 สัปดาห์ จะมีปลวกทหารเป็นส่วนใหญ่
  เพราะปลวกงานตายหมดแล้ว
• ประมาณ 5 สัปดาห์ ปลวกจะตายยกรัง
 
     
  การตรวจสอบ  
 
สถานการณ์
ระยะการตรวจสอบ
ไม่พบปลวกฝังดิน / ฝังคอนกรีต
ทุกเดือน
พบปลวกฝังดิน / ฝังคอนกรีต
ช่วงแรกทุก 2 สัปดาห์
พบปลวกบนดิน
ช่วงแรกทุก 2 สัปดาห์
 
     
     
  EXTERRA ดีกว่า SENTRICON และ สมุนไพร อย่างไร  
 
  • ปลวกรังใหม่ถูกดึงดูดเข้าสถานีได้ดีกว่า
• เนื่องจากมีการทำงานร่วมกับโฟกัส
• ขนาดสถานีใหญ่กว่า
• ดักจับปลวกได้ดีกว่า
• ใส่เหยื่อได้มากกว่า
• ตรวจสอบน้อยกว่า
• ตรวจสอบง่ายกว่า
• ไม่รบกวนปลวก
• กำจัดปลวกได้หลายชนิดกว่า
• ปลวกชอบกินเหยื่อมากกว่า
• เห็นผลเร็วกว่า
 
     
     
  EXTERRA ดีกว่า การใช้สารเคมี อย่างไร
• ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมกว่า
• กำจัดปลวกตายยกรัง
• ประสิทธิภาพสูงกว่า
• แนวป้องกันปลวกไม่มีรอยโหว่
 
     
     
     
 
สินค้าป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ มด หนู ยุง หมัด มอด แมลงบิน และแมลงคลานทุกชนิด โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมมาแล้ว
ภายใต้การบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษาซ่อมเครื่องมือ วางแผน การใช้สารเคมี การเลือกใช้สารเคมี
 
   หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลง
 
   120/25 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 1 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี  ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
   โทรศัพท์: 0-2952-7794-5 , 0-2952-5590-1 ( อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2952-7094 4
Current Pageid = 82