Website Banner
 
 
     
 
 
     
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
     
 
Tel : 081-558-3735
 
     
     
 
สั่งพิมพ์/Print
     
      บริการกำจัดหนู แมลงบิน แมลงคาน  
     
  แมลงสาบ  
 
 
            เป็นแมลงที่สกปรก สร้างความรำคาญให้แก่คน และทรัพย์สินอย่างมาก ปัญหาที่สำคัญ คือ แมลงสาบเป็นพาหะนำโรคที่ร้ายแรงมาสู่คน เชื้อโรคต่างๆ จะติดอยู่ตามหนวดขา และตรมลำตัวของมันแล้วไปสัมผัสกับภาชนะเครื่องใช้ และอาหาร ทำให้เชื้อโรคต่างๆ 
 
การกำจัดแมลงสาบ ในปัจจุบัน การฉีดสารเคมีอย่างเดียวไม่สามารถ กำจัดแมลงสาบแบบเบ็ดเสร็จได้ เราจะต้องใช้วิธีการแบบผสมผสานในการกำจัด เช่น การฉีดสารเคมี การหยดเจล ที่เป็นเหยื่อล่อแมลงสาบให้มากิน และสามารถกลับไปตายที่รังได้
 
     
     
     
  หนู  
 
 
            เป็นสัตว์ที่นำเชื้อโรคมาสู่ร่างกายคนเรา หนูมาจากแหล่งต่างๆ ภายนอกและเป็นสัตว์ที่ฉลาด สามารถออกลูกครั้งละหลายๆ ตัว การกำจัดหนูไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องตรวจดูสถานที่ เช่น ห้องครัวห้องเก็บของ แหล่งอาหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้หนูเข้ามาได้
 
การกำจัดหนู สามารถ กำจัดได้หลายวิธี เช่นใช้เหยื่อพิษ ชนิดกินแล้วทำให้หนูแห้งตาย กรงดัก หรือ แผ่นกาวดัก หรือ ใช้สมุนไพรธรรมชาติ ไล่ไม่ให้หนูเข้ามาในบริเวณพื้นที่
 
     
     
     
  ยุงและแมลงบิน  
 
 
 
          ยุงมีอยู่มากมาย หลายพันธุ์ หลายชนิด แต่พบในประเทศไทยประมาณ 400 ชนิด ยุงบางชนิดแค่ก่อความรำคาญ โดยการดูดกินเลือดคน และสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารเท่านั้น แต่มียุงอีกหลายชนิด นอกจากดูดกินเลือดเป็นอาหารแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน และสัตว์อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
 
วิธีการกำจัดยุง ตัวแก่ สามารถกระทำได้ทั้งวิธีการพ่นหมอกควัน และพ่นฝอยละออง ( ULV )สวนวิธีกำจัดตัวอ่อนให้ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงตามแหล่งน้ำทิ้งต่างๆ เช่น ขาโต๊ะ
 
     
     
     
 
สินค้าป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ มด หนู ยุง หมัด มอด แมลงบิน และแมลงคลานทุกชนิด โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมมาแล้ว
ภายใต้การบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษาซ่อมเครื่องมือ วางแผน การใช้สารเคมี การเลือกใช้สารเคมี
 
   หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลง
 
   120/25 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 1 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี  ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
   โทรศัพท์: 0-2952-7794-5 , 0-2952-5590-1 ( อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2952-7094 4
Current Pageid = 84