Website Banner
 
 
     
 
 
     
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
     
 
Tel : 081-558-3735
 
     
     
 
     
      ผลงานที่ผ่านมา  
     
  หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
 สำนักงานการคลัง จังหวัดปทุมธานี  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 สำนักงานการเคหะชุมชนดินแดง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
 สำนักงานการเคหะชุมชนประชานเวศน์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (บางนา)
 สำนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 สำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 โรงเรียนเตรียมทหาร  โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 ศาลจังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
 กรมพัฒนาที่ดิน  โรงเรียนปิ่นวัฒนา เขตบางซื่อ
 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
     
     
  หน่วยงานเอกชน  
 
 
 
 ธนาคารไทยพาณิชย์
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 สโมสรธนาคารกสิกรไทย  บริษัท โตโยต้า จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ)
 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  บริษัท เดชปกเกศ จำกัด
 บริษัท ไทยบริดสโตน จำกัด  บริษัท นายช่างกรุ๊ป จำกัด
 บริษัท วอง ออโตโนเบิล จำกัด  บริษัท พุลทรัพย์ จำกัด
 บริษัท แฟมิลี่โฮม (1999) จำกัด  บริษัท เอวอล์ จำกัด
 บริษัท วูดดี้โฮม จำกัด  บริษัท ไพลอน จำกัด
 บริษัท โอเรียนตัล สยาม (1987) จำกัด  บริษัท บีพีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 บริษัท เซนทริก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  บริษัท พูลทรัพย์ จำกัด
 บริษัท สิงบิวเดอร์ จำกัด  บริษัท ไทยแกรนด์ จำกัด
 บริษัท เกียรติธินี คอนสตรัคชั่น จำกัด  หจก. นิวเจริญฟาร์มาซูติคอน
 บริษัท กรุงไทยไลท์ติ้ง จำกัด (สาขาราชพฤกษ์)  หจก.สเต็ปเฮ้าส์ โฮม แอนด์ ดีไซน์
 
     
     
  โครงการหมู่บ้าน  
 
 
 
 บ้านเนอวานา สาทร
 คาซ่า ยูเรก้า พุทธมณฑล – พระราม 2
 บ้านฟ้าปิยรมย์  บ้านฟ้าลากูล
 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต  บ้านชลลดา
 บ้านกลางเมืองรัชดา – เหม่งจ๋าย  บ้านลลิลกรีนวิลล์
 บ้านพูนสุขสบาย  บ้านนราสิริ วัชรพล
 บ้านสโรชาการ์เด้นวิลล์  บ้านสีวลี 1 และ 2
 บ้านโนเบิลวานา  เดอะซิตี้ พุทธมณฑล
 บ้านเฟื่องสุข 2 และ 3  บ้านธัญธานี โฮมออนกรีน
 บ้านจรูญรัตน์ ปาร์ควิลล์  บ้านสรานนท์
 บ้านบุรีรมย์คู้บอน  บ้านสถาพร คลอง 3
 บ้านกานดาคลาสสิควิลล์  บ้านวรางกูลไพรเวทโฮม
 บ้านกลางกรุงสาทร  บ้านปรัชญาไพรเวทโฮม
 
     
     
  ส่วนบุคคล  
 
 
 
 คุณหมอนงลักษณ์ ยอดปรีชาวิจิตร
 คุณภัคจิรา วรรณสุทธิ์
 คุณหมอจักรพงศ์ ไพบูลย์  คุณธนวัฒน์ บุนนาค
 คุณหมอรังสรรค์ ชัยเสาวิกุล  คุณลักษมันตร์ บุนนาค
 คุณหมอธัชวดี จิรยิริยาเวช  คุณกอบแก้ว ชุมสาย ณ อยุธยา
 คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์  คุณนลินี ณ นคร
 หม่อมหลวงรื่นพันธ์ ธรรมาพฤทธิ  คุณมงคล เฮงบุญสุขกุล
 พันตำรวจเอกเลิศชาย ถิ่นรัตน์  คุณปริมพร ซู
 พันตำรวจวิเชียร ตันตะวิริยะ  คุณหะริน อุปรา
 นาวาอากาศเอกพิทักษ์ วีรวัฒกานนท์  คุณฉลอง เหลืองประสิทธิ์
 คุณบุญสิริ สังขะทรัพย์  คุณอภิภัทร จิตบูรณะชาติ
 คุณสุรวุฑ ไหมกัน  คุณธนะชัย ยิ้มกิจบริหาร
 คุณสราวุฒิ พุ่มทอง  คุณบุรินทร์ ออศิริวิกรณ์
 
     
     
 
สินค้าป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ มด หนู ยุง หมัด มอด แมลงบิน และแมลงคลานทุกชนิด โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมมาแล้ว
ภายใต้การบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษาซ่อมเครื่องมือ วางแผน การใช้สารเคมี การเลือกใช้สารเคมี
 
   หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลง
 
   120/25 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 1 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี  ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
   โทรศัพท์: 0-2952-7794-5 , 0-2952-5590-1 ( อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2952-7094 4
Current Pageid = 6