Website Banner
 
 
     
 
 
     
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
     
 
Tel : 081-558-3735
 
     
     
 
     
       อาร์โปรเทค  
     
 

 
 
อาร์โปรเทค
เลขที่ อย.วอส.466/2555
สารออกฤทธิ์ Fipronil 2.5% w/v EC.
บรรจุ 1 ลิตร
 
ราคา xxx บาท
 
 Email:Kittiwaiyawat@gmail.com
 Tel:08-5124-4563
 ดาร์วโหลดโปรชัวร์
 
     
     
 
 
  คุณลักษณะเฉพาะ
ชื่อการค้า  อาร์โปรเทค (Aprotech) 
กลุ่มสารเคมี    เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
ชื่อสามัญและอัตราส่วน ฟิโปรนิล 2.5 % w/v (Fipronil 2.5%)
ชื่อเคมี    : 5-amlono-[2,6-dichloro-4-    (trifiuoromathyl)]-4-    [(1R,S)      
  (trtfluoro=methyl)sutfinyl]-
1H-pyrazole-3-  carboniitrile
ค่าความปลอดภัย  : LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg
ชนิดหรือรูปแบบ ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
กลิ่น    : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
ลักษณะการนำไปใช้  ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
อัตราส่วนผสม  : 1:100
อัตราการฉีดพ่น   น้ำยาผสมเสร็จ ลิตร / ตารางเมตร
บรรจุ   : 1 ลิตร
         
            "อาร์โปรเทคกำจัดปลวก" เป็นสารฟิโปรนิล 2.5 %  ที่จะสร้างแนวป้องกันปลวกรอบบริเวณ ปลวกสามารถเดินผ่านได้โดยสะดวกเพราะอาร์โปรเทคมีกลิ่นน้อยในขณะที่ปลวกเดินผ่านสารเคมีอาร์โปรเทคจะติดตัวปลวกตัวหนึ่งและส่งผ่านไปยังตัวปลวกอีกตัวหนึ่งโดยกระบวนการถ่ายโอนสารเคมีไปสู่ปลวกตัวอื่น ๆ ภายในรังโดยวิธีการกินอาหารหรือสัมผัสซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการแพร่พิษแบบต่อเนื่องอาร์โปรเทคมีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกตายถึงรังได้
   
       
 
รูปการทำงานของสาร Fipronli

วิธีการสังเกตุว่าปลวกได้ถูกกำจัดหรือถูกทำลายไปแล้ว สามารถสังเกตุได้ดังนี้
1.จำนวนของปลวกงานลักษณะตัวขาวๆเหลือง จะขึ้นมาให้เห็นน้อยลงจากเดิม
2.ปลวกจะแห้งตาย ใกล้บริเวณที่ปลวกหากิน
ทั้งนี้ การป้องกันปลวก จะต้องคอยดูแลบริเว็นรอบๆบ้านหรือภายในบ้านทั้งนี้เพราะปลวกสามารถมาจากแหล่งอื่นเพื่อป้องกันการกลับมาของปลวก และรักษาความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีแหล่งน้ำและที่ชื้นมากจนเกินไปเพราะจะก่อให้เกิดแหล่งอาศัยของปลวกและการแพร่พันธุ์ของแมลงเม่า
   
 
   
         


 
สินค้าป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ มด หนู ยุง หมัด มอด แมลงบิน และแมลงคลานทุกชนิด โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมมาแล้ว
ภายใต้การบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษาซ่อมเครื่องมือ วางแผน การใช้สารเคมี การเลือกใช้สารเคมี
 
   หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลง
 
   120/25 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 1 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี  ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
   โทรศัพท์: 0-2952-7794-5 , 0-2952-5590-1 ( อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2952-7094 4
Current Pageid = 32