Website Banner
 
 
     
 
 
     
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
     
 
Tel : 081-558-3735
 
     
     
 
     
      เกี่ยวกับเรา  
     
 
 
 ก่อตั้งบริษัท : พ.ศ. 2536
 ประเภทธุรกิจ : ให้บริการป้องกัน กำจัดปลวกและแมลงทุกชนิด
 เลขที่ทะเบียนบริษัท : 0103536031026
 เลขที่ใบอนุญาต อย. : 7/2543
 เลขที่ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายฯ : 50/2548
 เลขที่สมาชิกสมาคมกำจัดแมลง : ASS – 028
 
     
     
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์ กิตติ พิชิตแมลง ( MR.KITTI PEST CONTROL LTD., PART. ) เป็นธุรกิจการให้บริการในด้านการ ป้องกันและกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะทุกชนิด โดยมีนโยบายมุ่งเน้น ความพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นนโยบายหลักของทางเรา นอกจากนี้ เรายังมีอีกหลากหลายบริการที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็น จำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกันและกำจัด และการให้บริการด้วยเครื่องเรดาร์ตรวจปลวกที่ทันสมัย ห้างหุ้นส่วนฯ นี้ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้น ส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2536 ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลง ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่ที่ 1 20 /25 ถนนประชาชื่น 1 ตำบล บางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  
ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา แม้บริษัทฯของเราจะเติบโตอย่างช้าๆ แต่ก็เป็นการ เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง แข็งแกร่งและมีคุณภาพ ด้วยระบบบริหารงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสานกับทีมงานมัณฑนากรรวมทั้งช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญของเรา ทำให้ทุกผลงานที่ออกมาสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งสามารถพิสูจน์จากผลงานที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
 
     
     
  เอกสารรับรองบริษัท  
 
 
  • ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย
• กรมทะเบียนการค้า
• หลักฐานการรับรองจากบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
• หลักฐานการรับรองจากผลิตภัณฑ์การกำจัดปลวกระบบเหยื่อ
 
     
     
  วิสัยทัศน์ขององค์กร( Vision )  
 
 
  เสริมสร้างบริการที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยการให้บริการ ที่เน้นความพึงพอใจของลูกค้า  
     
     
  พันธกิจขององค์กร ( Mission )  
 
 
  สร้างความสัมพันธ์อันดีของทีมงาน และ บริการที่มีคุณภาพ ลูกค้ามีความพึงพอใจ โดยยึดหลักความปลอดภัย และ รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ  
     
     
  ประโยชน์ที่ได้รับ  
 
 
  • สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดโอกาสที่ต้องสูญเสียไป
• ได้รับบริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถบริหารการบริการให้สอดคล้องกับปริมาณงานได้อยู่ตลอดเวลา
• ลดปัญหาในการบังคับบัญชา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
• สารเคมีที่ใช้มีความปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุข
• ความปลอดภัยกับทรัพย์สินภายในบ้าน
• สามารถเปลี่ยนตัวพนักงานได้ ในกรณีที่พนักงานไม่เป็นที่พอใจ
 
     
     
 
คุณสมบัติของบริษัท 
 
 
 
  • เจ้าหน้าที่บริการมีคุณภาพ และประสบการณ์
• มีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• สารเคมีที่นำมาใช้ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุขที่ใช้ในบ้านเรือน อาคาร โรงงาน
• สารเคมีทุกชนิดมีเอกสาร MSDS แสดงเพื่อสนับสนุน GMP,HACCP, ISO
• เจ้าหน้าที่บริการผ่านการอบรมวิชาชีพกำจัดแมลงและมีประกาศนียบัตรรับรองทุกคน
• มีเอกสารบันทึกการบริการ (ได้ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการทำบริการ)
• มีบริการเสริมเร่งด่วนในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหา โดยไม่เสียค่าบริการ
• มีการกำหนดวันและเวลาเข้าบริการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
• มีการแจ้งปัญหาและติดตามปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีการอบรมเจ้าหน้าที่บริการให้เข้าใจถึงการป้องกัน กำจัดปลวกและแมลง
• เป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ ป้องกันและกำจัดแมลงทุกชนิด
• เจ้าหน้าที่บริการมีการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ให้บริการทุกครั้ง ที่ให้บริการ
• เจ้าหน้าที่บริการต้องแสดงหลักฐานทุกครั้งที่เข้าบริการ
• เจ้าหน้าที่บริการใช้สารเคมีอัตราส่วนที่กำหนดไว้ที่ฉลากอย่างถูกต้องตาม
 
     
     
 
 
     
 
สินค้าป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ มด หนู ยุง หมัด มอด แมลงบิน และแมลงคลานทุกชนิด โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมมาแล้ว
ภายใต้การบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษาซ่อมเครื่องมือ วางแผน การใช้สารเคมี การเลือกใช้สารเคมี
 
   หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลง
 
   120/25 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 1 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี  ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
   โทรศัพท์: 0-2952-7794-5 , 0-2952-5590-1 ( อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2952-7094 4
Current Pageid = 3