Website Banner
 
 
     
 
 
     
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
     
 
Tel : 081-558-3735
 
     
     
 
     
       เครื่องพ่นหมอกควัน  
     
 
 
เครื่องพ่นหมอกควัน Mini Supper 2000 Glod
ระบบสตาร์ท.....................................................กดปุ่มสตาร์ท
เชื้อเพลิง..........................................................ใช้แก๊สกระป๋อง (LPG)
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง...............................2 ลิตร/ชั่วโมง
ขนาดถังน้ำยา....................................................2 ลิตร
น้ำหนักเฉพาะเครื่อง...........................................1.2 กก.
ระยะการใช้งาม(เต็มถัง).....................................1.5 ชั่วโมง
ขนาดเครื่อง(กXยXส).........................................330X450X150 ซม.
ผลิตภัณฑ์จากประเทศ  เกาหลี
 
ราคา xxx บาท
 
 
     
     
 
 
     
 
 
     
     
     
 
สินค้าป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ มด หนู ยุง หมัด มอด แมลงบิน และแมลงคลานทุกชนิด โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมมาแล้ว
ภายใต้การบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษาซ่อมเครื่องมือ วางแผน การใช้สารเคมี การเลือกใช้สารเคมี
 
   หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลง
 
   120/25 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 1 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี  ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
   โทรศัพท์: 0-2952-7794-5 , 0-2952-5590-1 ( อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2952-7094 4
Current Pageid = 69