Website Banner
 
 
     
 
 
     
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
     
 
Tel : 081-558-3735
 
     
     
 
     
      IG บ้า TF-35  
     
 


IG บ้า TF-35
เครื่องพ่นหมอกควันและละอองฝอยละเอียด ULV สำหรับพ่นกำจัดยุงและแมลง รวมถึงใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคระบาด

ชนิด : สะพายไหล่
ราคา xxx บาท
 
Email : Kittiwaiyawat@gmail.com
Tel : 08-5124-4563
 
ดาวน์โหลดโปรชัวร์หน้า 1
ดาวน์โหลดโปรชัวร์หน้า 2
 
     
     
 
 
    ความจุถังน้ำยาเคมี
คุณลักษณะเฉพาะ
แรงอัด  : 18.7 กิโลวัตต์ หรือ 25.4 แรงม้า
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  : 2.0 ลิตร/ชม.
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง  : 1.2 ลิตร
แรงอัดในถังน้ำมันเชื้อเพลิง  : 0.06 บาร์
กำลังไฟจุดระเบิด (ถ่านไฟฉาย)  : 4x1.5 โวลต์
ระบบจุดระเบิด  : คอล์ยแม็กนีโต
ปริมาณการฉีดพ่นสารเคมี  : 8 - 42 ลิตร/ชม.
ถังบรรจุสารเคมี
 : 5.71 ลิตร
แรงอัดในถังบรรจุสารเคมี  : 0.25 บาร์
น้ำหนังเครื่อง(ไม่บรรจุสารเคมี)  : 7.9 กิโลกรัม
ขนาดตัวเครื่อง  : 27x34x137.5/133 ชม.
 
 

 


ลักษณะเฉพาะ
ลักษณะเฉพาะ
 
สินค้าป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ มด หนู ยุง หมัด มอด แมลงบิน และแมลงคลานทุกชนิด โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมมาแล้ว
ภายใต้การบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษาซ่อมเครื่องมือ วางแผน การใช้สารเคมี การเลือกใช้สารเคมี
 
   หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลง
 
   120/25 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 1 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี  ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
   โทรศัพท์: 0-2952-7794-5 , 0-2952-5590-1 ( อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2952-7094 4
Current Pageid = 95