Website Banner
 
 
     
 
 
     
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
     
 
Tel : 081-558-3735
 
     
     
 
     
       เทอร์มิน่า สเปรย์  
   สมุนไพรกำจัดปลวก เทอร์มิน่าสเปรย์
 
     
   เทอร์มิน่าสเปรย์ เป็นสมุนไพรกำจัดปลวกที่ผสมแล้ว สามารถใช้ได้ทันที เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดจากสารธรรมชาติ เป็นน้ำมันที่สกัดจากพืชสมุนไพร เช่นเดียวกับ Termina Oil แต่ได้ทำการเจือจางเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้ มีผลออกฤทธิ์ ในการสัมผัสทำให้ปลวกที่ได้รับสารจะค่อยๆ อ่อนแอลง ตัวที่แข็งแรงกว่าก็จะมากัดกินตัวที่อ่อนแอ ทำให้สารนั้นแพร่กระจายภายในรังของมันโดยอัตโนมัติ ทำให้ปริมาณประชากรปลวกลดงไปเรื่อย ๆ จนสูญพันธุ์ไปในที่สุด
 
     
     
     
     
 
สินค้าป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ มด หนู ยุง หมัด มอด แมลงบิน และแมลงคลานทุกชนิด โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมมาแล้ว
ภายใต้การบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษาซ่อมเครื่องมือ วางแผน การใช้สารเคมี การเลือกใช้สารเคมี
 
   หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลง
 
   120/25 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 1 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี  ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
   โทรศัพท์: 0-2952-7794-5 , 0-2952-5590-1 ( อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2952-7094 4
Current Pageid = 57